for the animals

Následníci

Titulky pre video Sny medveďov

Zverejnil StopCirk streda 14. októbra 2009 0 komentárov

Aktualizácia: doplnenie slovenských tituliek k videu "Sny medveďov"
Pozriete si to tu: http://stopcirk.blogspot.com/2009/09/sny-medvedov.html

Ohliadnutie za kampaňou proti cirkusom so zvieratami

Zverejnil StopCirk nedeľa 4. októbra 2009 2 komentárov

Ohliadnutie za kampaňou proti cirkusom so zvieratami

..prevzaté z webu www.zelenykamen.sk

Nestáva sa často, že sa niekto v dnešnej dobe rozhodne protestovať proti zaužívaným trendom našej spoločnosti, a to najmä vtedy, ak sú tí, ktorým sa ubližuje štvornohé zvieratá.

Na letných stretnutiach priateľov a aktivistov združenia Zelený kameň, sme sa na podnet poniektorých z Vás rozhodli vyjadriť sa aj k tomuto problému, čoho výsledkom bola 50-dňová kampaň proti smiechu z utrpenia.

Pre niektorých šok, pre nás nové skúsenosti a odhodlanosť venovať sa aj týmto problémom naďalej.
Tak ako to celé vyzeralo?

Celú kampaň sme plánovali ako informačnú aktivitu s cieľom priblížiť ľuďom skutočné praktiky v cirkusových zariadeniach, nepopierateľné dôkazy o ich týraní a zneužívaní.

Dňa 10.augusta sme tlačovou správou oficiálne začali.

Už v priebehu prvých dní sme vyzvali rôzne záujmové združenia, organizácie a jednotlivcov, aby sa pridali a podporili túto aktivitu. Hneď v úvode sa do tejto práce pustili skvelé členky predovšetkým zo Strážskeho, ktoré sa stali akýmsi tiahlom celej kampane. Popri komunikácii, monitoringu cirkusov vo Vranove a Strážskom sme začali zháňať informácie aj o chystanej návšteve Ruského štátneho cirkusu Rosgoscirk v Humennom.

Pri hľadaní informácií o zneužívaní zvierat za cirkusovou oponou nám veľmi dopomohla slovenská iniciatíva Stopcirk.tk, ktorá na svojej stránke zhromažďuje množstvo informácií venujúce sa výlučne tejto problematike. Nasledovalo písanie mailov, listov a zháňanie peňazí na chod celej akcie.

Ďalšou aktivitou bol list adresovaný primátorovi mesta Humenné p.Kostilníkovi, v ktorom sme ho vyzvali o zváženie podpory pre udeľovanie povolení na vystupovanie takýchto cirkusov v meste Humenné.

Priebežne sa vyhotovil leták a začala sa jeho tlač. Týmto patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom, ale predovšetkým svojpomocne pomohli vytlačiť 1200 kusov. Podľa možností sme sa snažili informovať priebežne verejnosť o činoch v cirkusoch a vyzývali sme ľudí, aby dobre zvážili či a akým spôsobom chcú podporovať takéto zariadenia.

Následne sme požiadali o návštevu kancelárie primátora mesta, ktorý nás prijal. Po podnetnom rozhovore sme sa dohodli, že túto kampaň budeme viesť aj budúci rok a mestskému zastupiteľstvu získame materiály dokumentujúce toľko prehliadané fakty týrania zvierat.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti sme požiadali Okresnú veterinárnu správu aby prekontrolovala stav zvierat, ktoré mali doraziť z Ruska na Slovensko.

Počas ďalších troch dní sme rozdávali letáky na námestí ako aj na sídliskách mesta. Taktiež sme sa rozhodli priamo sa účastniť pred cirkusovým predstavením a osobne dať najavo svoj nesúhlas. Nakoniec sa nám to podarilo o to viac, že žiadny cirkus nakoniec do Humenného nedorazil. Zaujímavým spôsobom vydal správu, že je predstavenie z technických príčin zrušené.

Akciu pred zimným štadiónom prišla podporiť necelá päťdesiatka ľudí z rôznych miest východného Slovenska, za čo im patrí veľká vďaka. Tí sa však stali tŕňom v oku nespokojných ľudí, ktorí prišli na predstavenie a len veľmi ťažko sa nám darilo vysvetliť im túto problematiku.

Týmto sme zavŕšili 50 dní informácií o tom, čo sa skutočne deje za cirkusovou oponou, kde sú okrem artistov a klaunov, nútené robiť pre nich neprirodzené veci aj zvieratá.

Možnože to na prvý pohľad nevyzerá zle, žiaľ ani jedno zviera nie je vďačné, že sa musí takto podriaďovať a ešte sa mu z tohto smejú. Je nelogické učiť medvede na korčuliach, tigre nechať skákať cez oheň, smiať sa z opíc, koní, tuleňov a ďalších zvieracích tvorov.

Združenie Zelený kameň preto podporuje také formy zábavy, pri ktorých nedochádza k ubližovaniu, bitiu a týraniu. Sú to napríklad cirkusy bez zvierat a super zábava s ich účastníkmi.

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky