for the animals

Následníci

Protest v Bratislave

Zverejnil StopCirk streda 15. septembra 2010 0 komentárov

16.9. nás plánuje v Petržalke navštíviť cirkus pod názvom California..Cirkus, ktorý za svoju najväčšiu atrakciu považuje ´zábavné´vystúpenie zvierat z piatich kontinentov.
Zvieratá v takýchto cirkusoch sú trénované elektrickým prúdom, hladovaním ,bité palicami a bičom...........
Asi sa zhodneme, že tento druh zábavy na účet utrpenia zvierat je absolútne neetický a nevhodný na vystavovanie v Petržalke alebo akejkoľvek inej časti v Bratislave.

PRETO VÁS POZÝVAM NA PRVÚ PETRžÁLSKU BLOKÁDU CIRKUSU SO ZVIERATAMI, ktorá sa bude konať

16.9.2010 o 10 00 na HODžOVOM námestí v PETRžalke(zelená lúka pri križovatke)
http://www.facebook.com/event.php?eid=158531050829726

TRANSPARENTY , píšťalky, rapkáče, hudba a iné sú vítané
občerstvenie a ospravedlnenky do školy zabezpečíme

Nedovoľme, aby sa deti a dospelí ľudia zabávali na účet bezbranných zvierat!!!

BUDME PRVÍ A UkážME CIRKUSOM SO ZVIERATAMI, že ich ODMIETAME!!!

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky