for the animals

Následníci

Novinky od kolektívu Stopcirk

Zverejnil StopCirk štvrtok 22. marca 2012 0 komentárov

Ospravedlňujeme sa vám za dlhšiu nečinnosť na tomto webe. Mimo širšej kampane vo viacerých mestách, tento kolektív tvorí/tvorilo len zopár ľudí, ktorí sa uberali za posledný rok trošku iným smerom v osobnom živote; nemali sme veľa času venovať sa týmto aktivitám. Napriek tomu kampaň pokračuje, nie je závislá len od nás - vy ste dôležití a dôležité! AJ VY môžete zorganizovať protest, publikovať články, písať protestné listy, robiť osvetu, či iné rôzne aktivity proti cirkusom so zvieratami. Nedajte "cirkusákom" spať!

Čo je ten minimálny cieľ ľudí proti cirkusom so zvieratami? Stáť pred cirkusom s transparentom a informovať (rozdávať letáky, debatovať) návštevníkov cirkusu čo sa deje so zvieratami, čo je za pozlátkom cirkusovej šou.

Dúfame, že tento rok bude aktívnejší či už v teréne alebo aj na tejto stránke. Ak nám to čas dovolí, pokúsime sa aktualizovať nejaké propagačné materiály a pridávať články a informácie o konaných akciách.

Jedna dôležitá zmena. Prišli sme o stránku www. stopcirk. tk Už ju viac nepoužívajte.
Nová stránka je www.cirkusybezzvierat.tk alebo používajte www.stopcirk.blogspot.com

Ďakujeme za podporu a vaše vlastné aktivity!

tento článok preberáme od cirkusybezzvizat.cz

Řecko, jako první země v Evropě, zakázalo veřejné vystupování cirkusů se zvířaty.

Tento zákaz se týká jakýchkoliv zvířat, včetně domestikovaných, jako jsou psi, kočky, nebo koně a platí pro všechny druhy vystoupení, přehlídek a podobných aktivit.
To znamená, že pokud chce cirkus v Řecku vystupovat, nesmí mít žádná zvířata.

Řecká organizace GAWF (Greek Animal Welfare Fund) začala bojovat proti vystupování tzv. cirkusových zvířat v roce 2006, společně s mnoha dalšími organizacemi aktivně vyvíjela tlak na řeckou vládu a současně informovala veřejnost o týrání zvířat v cirkusech. Za tuto dobu se GAWF podařilo shromáždit 15.000 podpisů podporující zákaz a předložit je příslušnému ministerstvu.

V roce 2007 vypracovala právní poradkyně, spolupracující s GAWF, paní Lasmi Papatheodorou, návrh zákona týkající se zákazu vystupování zvířat v cirkusech, který předložila řeckému ministerstvu zemědělství.

Organizace GAWF dosáhla, tímto zákazem, v ochraně zvířat velkého vítězství. Věříme, že se další evropské země budou tímto revolučním krokem inspirovat, a že Řecko není poslední evropskou zemí, která vstup do své země cirkusům se zvířaty zakázala.

Zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech platí např. v Rakousku či Velké Británii.

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky