for the animals

Následníci

Novinky od kolektívu Stopcirk

Zverejnil StopCirk štvrtok 22. marca 2012

Ospravedlňujeme sa vám za dlhšiu nečinnosť na tomto webe. Mimo širšej kampane vo viacerých mestách, tento kolektív tvorí/tvorilo len zopár ľudí, ktorí sa uberali za posledný rok trošku iným smerom v osobnom živote; nemali sme veľa času venovať sa týmto aktivitám. Napriek tomu kampaň pokračuje, nie je závislá len od nás - vy ste dôležití a dôležité! AJ VY môžete zorganizovať protest, publikovať články, písať protestné listy, robiť osvetu, či iné rôzne aktivity proti cirkusom so zvieratami. Nedajte "cirkusákom" spať!

Čo je ten minimálny cieľ ľudí proti cirkusom so zvieratami? Stáť pred cirkusom s transparentom a informovať (rozdávať letáky, debatovať) návštevníkov cirkusu čo sa deje so zvieratami, čo je za pozlátkom cirkusovej šou.

Dúfame, že tento rok bude aktívnejší či už v teréne alebo aj na tejto stránke. Ak nám to čas dovolí, pokúsime sa aktualizovať nejaké propagačné materiály a pridávať články a informácie o konaných akciách.

Jedna dôležitá zmena. Prišli sme o stránku www. stopcirk. tk Už ju viac nepoužívajte.
Nová stránka je www.cirkusybezzvierat.tk alebo používajte www.stopcirk.blogspot.com

Ďakujeme za podporu a vaše vlastné aktivity!

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky