for the animals

Následníci


Český cirkus Aleš, který má sídlo v Plzni, se na novinářům pochlubil nově narozeným mládětem makaka rhesus.

Majitel cirkusu dokonce říká, že makaka čeká vystoupení v manéži až za rok.

Jsme tedy svědky dalšího směřování k porušení českého zákona na ochranu zvířat, který říká, že je zakázáno “u nově narozených primátů provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení, s výjimkou cílených pohybových aktivit zvířat, v zoologických zahradách (dále jen „drezúra“) a k těmto účelům s nimi vstupovat na území státu.”

Cirkus Aleš se většinou pohybuje po Slovensku.

Prosíme naše čtenáře, aby oznámili nejbližší veterinární správě, pokud zjistí, že tento cirkus používá nově narozené makaky pro svá vystoupení.

Cirkusy na Slovensku!

Zverejnil StopCirk štvrtok 14. apríla 2011 0 komentárov

Začiatkom marca tohto roku avizovali prvé vstupy české cirkusy na Slovensko. A podarilo sa. Aleš, Humberto a ďalšie začali nachytávať laickú verejnosť v mestách na západnom Slovensku.
Prvé predstavenia, prvé kauzy, prvé ohlasy v médiách.
Už v Prievidzi dokázali svoju osobitosť prelepovaním si plagátov, kde tamojšej verejnosti ukázali, čo za kultúru to so sebou priviezli.
Akrobati, šašovia a opäť divoké zvieratá krotené pod taktovkou drezúry, strachu a utrpenia.
Tak ako každý rok, aj tento je ich snahou prezentovať širokej verejnosti ba priam nadprirodzené výkony úbohých zvierat. Tak aj tento rok budú zakrývať pravdu o bytí a týraní lesklými klamstvami a zahováraním, že sa to zvieratám páči, prípadne, že z toho majú radosť.
Nemyslíme si, že kultúrne podujatia zahalené pod rúškom týrania a utrpenia akýmkoľvek spôsobom majú za cieľ ukázať ľuďom niečo pozitívne. Nikdy nezabúdajme na fakt, že cirkusantom, ktorí disponujú vo svojich show zvieratami ide o dobrú vec. Nie je to pravda a na tento klam budeme aj tento rok predbežne reagovať.
Preto prosíme všetkých vás, ktorým nie sú ľahostajné osudy zvierat v cirkusových klietkach, príďte aj tento rok vyjadriť svoj nesúhlas rôznymi akciami v mestách, kam tieto zhýralé formy zábavy smerujú.
Nedovoľme im spoločne naďalej klamať širokú verejnosť, pretože žiadne voľne žijúce zviera na svete sa nedá skrotiť bez bitky a drezúry.

O takú to kultúru my naozaj nestojíme. Práve naopak, podporujeme všetky cirkusy, ktoré vo svojích predstaveniach nevyužívajú zvieratá predovšetkým za účelom nahromadenia zisku.

Pre viac informácií, o tom ako pomôcť, prípadne čo ste už urobili, nás kontaktujte na našej mailovej adrese.

Pretože netlieskame strachu a nesmejeme sa bolesti!!!

Velká Británie směřuje k zákazu používání volně žijících zvířat v cirkusech
by Animal in Distress

Organizace Animal Defenders Intenational (ADI) nedávno zveřejnila záběry, kde je brutálním způsobem ubližováno slonici Anne v britském Super cirkusu Bobbyho Roberta. Na zveřejněných záběrech je vidět, jak Anne, které je už 59 let a trpí hroznou artritidou, je bita celkem 48 údery do hlavy a jiných částí jejího těla. Více řekne následující video.
Po těchto šokujících záběrech, nyní přichází dobrý plán britské vlády - zakázat používání volně žijících zvířat v britských cirkusech. Podle Daily Express je ministryně životního prostředí Velké Británie Caroline Spelman v posledních fázích zavedení tohoto zákazu.

Caroline Spelman řekla, že nutit slony, tygry, lvy, velbloudy a další volně žijící bytosti provádět triky pro veřejnost je v moderní Británii špatné.

Britští úředníci ministerstva životního prostředí teď pracují na detailech, aby zajistili, že zákaz nebude v rozporu s evropskou legislativou.

Již minulý rok v březnu zveřejnila Animal Defendres Intenational výsledky svého průzkumu, které ukázaly, že celých 94% z 10 576 dotázaných občanů Velké Británie chce, aby byl ve Spojeném Království přijat zákaz používání volně žijících zvířat v cirkusech.

Anne už je dnes osvobozena z rukou svých otrokářů, jak můžete vidět na videu níže.Zdroj:
http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/238387/Wild-animals-will-be-banned-from-circus/

http://www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php?id=2075&ssi=10

http://www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php?id=1809&ssi=10

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky