for the animals

Následníci

Cirkusy na Slovensku!

Zverejnil StopCirk štvrtok 14. apríla 2011

Začiatkom marca tohto roku avizovali prvé vstupy české cirkusy na Slovensko. A podarilo sa. Aleš, Humberto a ďalšie začali nachytávať laickú verejnosť v mestách na západnom Slovensku.
Prvé predstavenia, prvé kauzy, prvé ohlasy v médiách.
Už v Prievidzi dokázali svoju osobitosť prelepovaním si plagátov, kde tamojšej verejnosti ukázali, čo za kultúru to so sebou priviezli.
Akrobati, šašovia a opäť divoké zvieratá krotené pod taktovkou drezúry, strachu a utrpenia.
Tak ako každý rok, aj tento je ich snahou prezentovať širokej verejnosti ba priam nadprirodzené výkony úbohých zvierat. Tak aj tento rok budú zakrývať pravdu o bytí a týraní lesklými klamstvami a zahováraním, že sa to zvieratám páči, prípadne, že z toho majú radosť.
Nemyslíme si, že kultúrne podujatia zahalené pod rúškom týrania a utrpenia akýmkoľvek spôsobom majú za cieľ ukázať ľuďom niečo pozitívne. Nikdy nezabúdajme na fakt, že cirkusantom, ktorí disponujú vo svojich show zvieratami ide o dobrú vec. Nie je to pravda a na tento klam budeme aj tento rok predbežne reagovať.
Preto prosíme všetkých vás, ktorým nie sú ľahostajné osudy zvierat v cirkusových klietkach, príďte aj tento rok vyjadriť svoj nesúhlas rôznymi akciami v mestách, kam tieto zhýralé formy zábavy smerujú.
Nedovoľme im spoločne naďalej klamať širokú verejnosť, pretože žiadne voľne žijúce zviera na svete sa nedá skrotiť bez bitky a drezúry.

O takú to kultúru my naozaj nestojíme. Práve naopak, podporujeme všetky cirkusy, ktoré vo svojích predstaveniach nevyužívajú zvieratá predovšetkým za účelom nahromadenia zisku.

Pre viac informácií, o tom ako pomôcť, prípadne čo ste už urobili, nás kontaktujte na našej mailovej adrese.

Pretože netlieskame strachu a nesmejeme sa bolesti!!!

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky