for the animals

Následníci


Český cirkus Aleš, který má sídlo v Plzni, se na novinářům pochlubil nově narozeným mládětem makaka rhesus.

Majitel cirkusu dokonce říká, že makaka čeká vystoupení v manéži až za rok.

Jsme tedy svědky dalšího směřování k porušení českého zákona na ochranu zvířat, který říká, že je zakázáno “u nově narozených primátů provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení, s výjimkou cílených pohybových aktivit zvířat, v zoologických zahradách (dále jen „drezúra“) a k těmto účelům s nimi vstupovat na území státu.”

Cirkus Aleš se většinou pohybuje po Slovensku.

Prosíme naše čtenáře, aby oznámili nejbližší veterinární správě, pokud zjistí, že tento cirkus používá nově narozené makaky pro svá vystoupení.

E-MAIL

stopcirk@gmail.com

Stop Cirk

Postupne sa chystáme na tomto webe zverejňovať informácie týkajúce sa cirkusov, ktoré pri svojich predstaveniach využívajú zvieratá. Budeme sa snažiť priniesť hlavne informácie o slovenských a českých cirkusoch, ale aj iných, ktoré pôsobia v týchto končinách. Samozrejme aj informácie zo zahraničia. Chceme sa sústrediť hlavne na videá a propagačnú činnosť, aby bol tento web výborným zdrojom pre ľudí, ktorí chcú niečo podniknúť proti cirkusom v ich mestách, aby mohli posunúť texty a tento web (napríklad na letákoch) vo svojom okolí pre ľudí, ktorí sa chystajú navštíviť cirkus so zvieratami. Takže šírte prosím ďalej a nezabudnite: "Nepodporujte utrpenie zvierat v cirkusoch! Nezúčastňujte sa predstavení, a dajte vedieť ostatným, že pre zvieratá cirkusy nie sú zábavou." A keby ste mali alebo našli nejaké texty alebo videá, alebo niečo preložili z iných jazykov, plagáty, banery, letáky... pošlite to prosím na náš e-mail: stopcirk@gmail.com http://www.stopcirk.blogspot.com/ -alebo- www.cirkusybezzvierat.tk

Kategórie

Príspevky